【Oni-noboru】Lux X Teemo 2012

達人殿堂

 
    
新增背光版本
------------------------------------------------------------------------ 距離上一張LUX已經隔一年了 最近有沒有在進行LOL的創作,算是來回味一下(? 另外也恭喜TPA打贏了今天的勝利
來源 :Oni-noboru